പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍
Mount Carmel Church Mariapuram

പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍

 1. കത്തോലിക്കാ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍
 2. പരിശുദ്ധ ജപമാല
 3. ദിവ്യബലി ക്രമം - ലത്തീന്‍
 4. സ്വര്‍ഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ: പ്രാര്‍ത്ഥന
 5. നന്‍മനിറഞ്ഞ മറിയമേ : പ്രാര്‍ത്ഥന
 6. ത്രികാലജപങ്ങള്‍
 7. വിശ്വാസപ്രമാണം
 8. മനസ്താപപ്രകരണം
 9. പരിശുദ്ധരാജ്ഞി കരുണയുടെ മാതാവേ
 10. എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ
 11. കുമ്പസാരത്തിനുള്ള ജപം
 12. രോഗശാന്തി പ്രാര്‍ത്ഥന
 13. ഇന്നു മരിക്കുന്നവര്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ജപം
 14. നല്ല മരണത്തിനുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 15. കര്‍ത്താവിന്‍റെ കല്ലറ ജപം
 16. നിത്യസഹായ മാതാവിന്‍റെ നവനാള്‍
 17. ഉണ്ണീശോയുടെ നൊവേന
 18. അമലോത്ഭവമാതാവിന്‍റെ ജപമാല
 19. മാതാവിന്‍റെ രക്തകണ്ണീര്‍ ജപമാല
 20. വ്യാകുല മാതാവിന്‍റെ ജപമാല
 21. കരുണയുടെ ജപമാല
 22. തിരുഹൃദയ ജപമാല
 23. തിരുമുഖത്തിന്‍റെ ജപമാല
 24. അനുഗ്രഹ ജപമാല
 25. വി. സെബസ്ത്യാനോസിനോടുള്ള മദ്ധ്യസ്ഥപ്രാര്‍ത്ഥന
 26. വി. ഗീവര്‍ഗ്ഗീസ് സഹദായോടുള്ള മദ്ധ്യസ്ഥപ്രാര്‍ത്ഥന
 27. വി. ബനദിക്തോസിനോടുള്ള മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാര്‍ത്ഥന
 28. വി.അല്‍ഫോന്‍സാമ്മയുടെ മാദ്ധ്യസ്ഥത്തിനായുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 29. ചാവറ കുരിയാക്കോസച്ചന്‍റെ മാദ്ധ്യസ്ഥപ്രാര്‍ത്ഥന
 30. സാമ്പത്തിക ഭദ്രതക്കുവേണ്ടി വിശുദ്ധ അന്നാമ്മയോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 31. അന്ത്യകൂദാശകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 32. ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 33. നല്ല മരണത്തിനുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച ജപം
 34. ഫാത്തിമാ ജപം
 35. ശരീരശുദ്ധിയുടെ ജപം
 36. വിശുദ്ധ മിഖായേല്‍ മാലാഖയോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 37. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 38. സംരക്ഷണ പ്രാര്‍ത്ഥന
 39. പഴയ തലമുറകളുടെ വിശുദ്ധീകരണ പ്രാര്‍ത്ഥന
 40. കരുണയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന
 41. പരിഹാര പ്രാര്‍ത്ഥന
 42. കാവല്‍ മാലാഖയോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 43. കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 44. ദൈവവിളിക്കായുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 45. വിവാഹത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 46. മക്കളില്ലാത്തവര്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 47. ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുക്കള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 48. മക്കള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന
 49. വയസ്സുചെന്നവരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന
 50. ആത്മഹത്യാ പ്രവണത നീങ്ങാനുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 51. ജോലിക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 52. കടബാദ്ധ്യതകള്‍ മാറുന്നതിനുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 53. ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ മാറുന്നതിനുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 54. യാത്ര സുരക്ഷിതത്വത്തിനുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 55. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണ പ്രാര്‍ത്ഥന
 56. സമാധാന പ്രാർത്ഥന
 57. നിത്യസഹായ മാതാവിന്‍റെ നൊവേന
 58. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയ നൊവേന
 59. ലൂര്‍ദ്ദ് മാതാവിനോടുള്ള നൊവേന
 60. കരുണയുടെ നൊവേന
 61. വിശുദ്ധ അല്‍ഫോന്‍സാമ്മയോടുള്ള നൊവേന
 62. വിശുദ്ധ അന്തോനീസിനോടുള്ള നൊവേന
 63. വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിനോടുള്ള നൊവേന
 64. വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിനോടുള്ള നൊവേന
 65. വിശുദ്ധ ഗീവര്‍ഗ്ഗീസ് സഹദായുടെ നൊവേന
 66. വിശുദ്ധ ബനദിക്തോസിന്‍റെ (ബനഡിക്ടിന്‍റെ) നൊവേന
 67. വിശുദ്ധ മാര്‍ട്ടിന്‍ ഡി പോറസിനോടുള്ള നിത്യനവനാള്‍
 68. രോഗകാരണം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാനുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന


HomeContact UsSite MapLoginAdmin |
Login